Svenska Kvinnoförbundets Årsmöte 

Kallelse:

Svenska Kvinnoförbundet r.f. sammankallas till årsmöte den 11–12 februari 2023 på SokosHotel Kaarle, Salutorget 4i Karleby.

Årsmötet inleds kl. 13.00 på lördagen och beräknas pågå till kl. 14.30 på söndagen.

Vid årsmötet handläggs de ärenden som omnämns i § 8 i förbundets stadgar.Årsmötetbehandlar stadgeändring i det fall förbundsstyrelsen förelägger en proposition om detta.

Enligt § 9 i förbundets stadgar har medlemsförening rätt att utse tre ombud för det förstapåbörjade hundratalet medlemmar och därtill ett ombud för varje därpå följande hundratalmedlemmar. Fullmakten kan lämnas i samband med anmälan, till kansliet på förhand ellervid registreringen på årsmötesplatsen innan årsmötet inleds.


Årsmöteshandlingar:
Handlingarna hittar du här.

Kallelse:

Länk till kallelsen hittar du här.

Program:

Hela årsmötesprogrammet hittar du här.

Anmälan:

Deadline för anmälan är den 26.1.2023.

Delegat: https://www.lyyti.in/arsmote_2023_delegat

Åhörare: https://www.lyyti.in/arsmote_2023_ahorare

 

Fullmakt:

Fullmaktsblanketten hittar du här. Fullmakten kan skickas på förhand till Svenska Kvinnoförbundet: info@kvinnoforbundet.fi

Välkommen att följa med en helg fylld av jämställdhetsdiskussioner och feministisk gemenskap!