Bild på Anna Jungner-Nordgren

Anna Jungner-Nordgren: Tillräckligt stöd och hjälp måste tryggas vid förlossningarna även under coronapandemin

07.04.2020 kl. 08:00
- Ingen nybliven mamma ska behöva känna sig ensam eller orolig på grund av att stödpersonen inte får närvara. En förlossning är alltid en stor händelse i livet för hela familjen, och då är det viktigt att sjukhusen har tillräcklig beredskap och möjligheter att ge både den praktiska hjälp och det psykiska stöd som föderskorna behöver även under denna kristid, säger Jungner-Nordgren.

Uttalande 7.4.2020

Förlossningsvården påverkas också av den pågående coronakrisen i samhället. För att trygga såväl föderskornas som personalens säkerhet under den pågående pandemin införs nya regler för medverkan i graviditeten, förlossningen och den första tiden efter att bebisen fötts.

- Många blivande föräldrar är oroliga att de nyblivna mammorna inte kommer att få tillräckligt med stöd och hjälp under och efter förlossningen nu när universitetssjukhusen begränsar stödpersonernas närvaro på förlossningsavdelningarna på grund av coronapandemin, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet påminner om att det är ytterst viktigt att alla föderskor känner sig trygga såväl under som efter förlossningen, och att sjukhusen kan garantera föderskorna tillräckligt med stöd och hjälp i de situationer då den egna partnern eller stödpersonen inte får närvara.

- Ingen nybliven mamma ska behöva känna sig ensam eller orolig på grund av att stödpersonen inte får närvara. En förlossning är alltid en stor händelse i livet för hela familjen, och då är det viktigt att sjukhusen har tillräcklig beredskap och möjligheter att ge både den praktiska hjälp och det psykiska stöd som föderskorna behöver även under denna kristid, säger Jungner-Nordgren.