Ljus, inte våld-kampanj i Karis

28 November 2019 kl. 18.00–19.30
Ljus, inte våld!

Ljus, inte våld-kampanjen ordnas i slutet av november i samband med FN:s dag mot våld mot kvinnor 25.11. Svenska Kvinnoförbundet i Karis-Pojo uppmärksammar det viktiga arbetet mot våld genom att ordna en diskussionskväll torsdag 28.11 med Janiina Mieronkoski från Brottsofferjouren som berättar om vad hon gör och om våld som fenomen.

Plats
Raseborgs kulturinstitut i Karis
Torggatan 8
10300 Karis