Kvinnoförbundet i Närpes: KICK-OFF & årsmöte

07 Mars 2021 kl. 15.45–17.30

Svenska kvinnoförbundet i Närpes arrangerar KICK-OFF inför kommunalvalet samt ÅRSMÖTE

Vi inleder med KICK-OFFen i vilken jämställdhetsminister Thomas Blomqvist (SFP) och förbundsordförande Anita Westerholm deltar. Alla Sfp:s kommunalvalskandidater i Närpes inbjuds till kick-offen. Efter kick-offen följer årsmöte med stadgeenliga ärenden med bl.a. förslag till stadgeändring.

PLATS: Zoom, förhandsanmälan till lpellfolk@hotmail.com (zoomlänk sänds endast till anmälda deltagare)Plats
Zoom


Anmäl dig

Skriv siffran 10 med bokstäver: