Utbildning i jämställdhetsintegrerad budget

07 Oktober 2021 kl. 17.00–19.30

Utbildning i jämställdhetsintegrerad budget 7.10.2021

Varför ska vi jämställdhetsintegrera budgeten i kommunen? Hur ser resursfördelningen ut i din kommun? Får kvinnor och män lika stor del av den kommunala kakan?

Kom med på Svenska Kvinnoförbundets utbildning för kommunalt förtroendavalda och få en grundläggande förståelse för vad jämställdhetsintegrering av budgeten innebär. Vi träffas via Zoom torsdagen den 7 oktober kl. 17.00-19.30. 

Svenska Kvinnoförbundets medlemmar och aktiva i lokalavdelningarna är också varmt välkomna att delta i utbildningen. 

Konsult Christina Ahlzén från Medida, Sverige, föreläser och ger konkreta tips på hur vi gör för att synliggöra resursfördelningen utifrån kön i vår budget.

Anmäl dig via Lyyti senast måndag 4.10: 
https://www.lyyti.in/jamstalldhetsintegrerad_budget
 
Länken till mötet sänds ut till alla anmälda dagen före utbildningen.

Varmt välkommen!Plats
Mötesrum i Zoom