Artikel

Mobil- och WiFi-fri grundskola

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019

Mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik - trygghet som global rättighet

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Sex ska vara frivilligt

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Möjlighet till suppleant under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Våld i nära relationer

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Situationen för papperslösa i Finland

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018