Artikel

Subjektiv rätt till fortsatt högklassig och jämställd dagvård

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Återinför den subjektiva rätten till barndagvård

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Glöm inte att integrera hemmamammorna!

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Skattefritt arvode för vård av närstående

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Starkt politiskt budskap genom namnbyte

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Stärkta förebyggande satsningar på barns och ungas välfärd

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Ge papperslösa personer rätt att öppna bankkonton

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Slopa utlänningslagens avvisningsparagraf för att skydda människohandelsoffer

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015