Artikel

Barns rätt till sitt digitala fotspår

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

THL och den färska Näringsrekommendationen 01/2014

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Är hen hemma – arbetslös?

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Äldreomsorgen

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Förbättra kvinnornas pensioner

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Interkulturell verksamhet

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Motion om skatteavdrag för barn

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion om beaktande av könsperspektivet i samhällsplaneringen

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion om åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion gällande varven i Finland, speciellt STX-varvet, Åbo

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013