Artikel

Motion gällande beräkningsgrunderna för arbetsmarknadsstödet

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion gällande irreguljära immigranters rätt till vård

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion gällande hälsogranskningarnas kvalitet vid adoption från utlandet

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Otillräcklig identifiering av människohandel oroar

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion om jämlikheten i lönerna

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Motion om att beakta könsperspektiv i stadsplanering

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion om förbättrad undervisning i finska

Motion 11 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion om strategi för aktivering av Svenska Kvinnoförbundets lokalavdelningar

Motion 12 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Om ökade kvinnliga nätverk över partigränserna

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2012.

Minst 50 delegater på årsmöte!

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2012