Barns rätt till sitt digitala fotspår

21.05.2014 kl. 09:59
Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Årsmötet beslutar att motionen inte föranleder några åtgärder från Svenska Kvinnoförbundet.