Smidigare arbetsmarknad

09.04.2007 kl. 10:00
Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Såväl unga kvinnor som män vill bli framgångsrika i sina värv såväl inom sina egna arbetsuppgifter och som föräldrar. Tyvärr har den allt hårdare konkurrensen på arbetsmarknaden medfört att speciellt många unga kvinnor ställs för dilemmat: ”skall jag göra en arbetskarriär eller skall jag vara en bra mamma”. Många blir dessutom tvungna att ta emot så kallade snuttjobb d.v.s. tidsbundna arbetskontrakt med den otrygghet dessa innebär om man vill hinna sköta en familj vid sidan av arbetet. Många skjuter också på bildande av familj och barn för att hinna göra en rimlig karriär först. Tyvärr blir oftare också mammor ställda inför situationen att de plötsligt är ensamma med sina barn efter en skilsmässa.

Samtidigt vet vi att barn och ungdomar mår allt sämre. Här ställs många mammor inför ett svårlöst prioritetsdilemma. Alla vill sina barn väl men samtidigt vill alla ha en ekonomisk trygghet runt sig. Det finns inga entydiga svar på hur man borde prioritera men genom en smidigare arbetsmarknad kunde man skapa förutsättningar för arbetsformer där föräldrar både kunde arbeta och sköta familjen utan att bränna ut sig.

Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning föreslår:

  • att Kvinnoförbundet stöder utarbetande av flera nya modeller med delade tjänster, periodvisa arbeten och olika typer av distansarbete.

  • att Kvinnoförbundet arbetar för att arbetsgivarna kompenseras för det merarbete och de kostnader delade arbetsuppgifter, kortare arbetstider etc. medför.

  • att papporna stöds så att de tar ut mera föräldraledigheter.

  • att Kvinnoförbundet medverkat till att attityderna kring pauser i karriären mjuknar genom debatter och inlägg i såväl jämställdhetsdebatten som i arbetsmarknads diskussioner.

Helsingfors den 14.02.2007
Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning r.f.
Monica Mickos, ordförande
Johanna Öhman, sekreterare

Centralstyrelsens utlåtande:

På Arbetshälsoinstitutet konstaterar man att åtgärder för att göra arbets- och familjelivet mer harmoniskt behövs. Det gäller inte bara barnfamiljer, utan även personer som vid sidan om sitt vanliga arbete tar hand om en åldrande förälder eller sjuk partner t.ex. Helsingfors Universitet och Koulutus ja kehittämiskeskus i Vanda medverkar i en internationell undersökning där Polen och Spanien utgör de två andra samarbetsparterna. Projektet har pågått sedan 2004 och avslutas i år. I studien ingår sju arbetsplatser från olika branscher (företag, social- och hälsovård bl.a.).  Målet med projektet är att arbetsplasterna rent konkret ska se över och förbättra flexibiliteten från arbetsplatsen då arbetstagaren behöver det. Även könsaspekten som motionärerna hänvisar till i en av att-satserna har beaktats av såväl Arbetshälsoinstitutet som forskningsprojektet.

Centralstyrelsen föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att Kvinnoförbundet stöder utarbetande av flera nya modeller med delade tjänster, periodvisa arbeten och olika typer av distansarbete.

  • att papporna stöds så att de tar ut mera föräldraledigheter.

  • att Kvinnoförbundet medverkat till att attityderna kring pauser i karriären mjuknar genom debatter och inlägg i såväl jämställdhetsdebatten som i arbetsmarknadsdiskussioner.