Inför ordet feminism i partiets kommunikation

07.04.2017 kl. 14:05
Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte vill att förbundet arbetar för:

  • att Svenska folkpartiet tillsätter feminism som en av partiets grundläggande värderingar och använder termen i sin kommunikation.