Sundqvist: Samma möjligheter för alla

13.03.2015 kl. 10:17
Insändare i ÖT 13.3.2015 och Sydin 14.3.2015

Jämställdhet är en viktig del av vår vardag, den vardag vi lever i runt omkring landet i våra kommuner. Därför är vi oroade över att några kommuner väljer att inte underteckna den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, som skulle hjälpa kommunerna i jämställdhetsarbetet.

Jämställdhet skapas där beslut fattas, där resurser fördelas och där normer skapas, och där har kommunen en central roll. Att underteckna deklarationen skulle ge en positiv signal till kommunens invånare att man värdesätter och aktivt strävar efter jämställdhet.

I deklarationen definieras jämställdhetsfrämjande principer och åtgärder på följande områden: demokratisk representation och deltagande, serviceutbud, förebyggande av våld samt ekonomisk verksamhet och hållbar samhällsutveckling. Genom att godkänna deklarationen förbinder man sig att främja jämställdhet och i och med det även att följa Finlands jämställdhetslag. För handen på hjärtat kommunpolitiker hur många kommuner följer jämställdhetslagen till punkt och pricka? Enligt jämställdhetslagen bör vi bland annat ha en representation på 40-60 i alla kommunala och samkommunala organ. Lagen föreskriver också att alla andra stadiets läroinrättningar ska ha en jämställdhetsplan.

Vi ska sträva efter jämställdhet för att det är lönsamt, rättvist och ger alla samma möjligheter, och här är den europeiska deklarationen ett ypperligt hjälpmedel. Den hjälper kommunerna att inkludera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och att känna igen könsrollsrelaterade fördomar samt att beakta dem i sin verksamhet. Den utgör också en viktig grund för utvärdering av hur förändringar inom kommunen påverkar kvinnor och män på olika sätt.

Därför anser vi inom Svenska Kvinnoförbundet att alla kommuner borde godkänna deklarationen. Alla åtgärder som räknas upp i deklarationen behöver ju inte genomföras på en gång utan man börjar med ett område i gången och arbetar sig sakta framåt. Rom byggdes inte heller på en dag.

 

Lycka till med jämställdheten i kommunerna!

 

Carola Sundqvist

ordförande Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen