Familjeledighet och arbetslivskarriär

02.02.2013 kl. 11:11
Uttalande från Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse 2.2.2013

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse diskuterade på sitt möte i Helsingfors 2.2.2013 den ekonomiska situationen i landet och behovet av åtgärder och strukturella reformer. Förbundsstyrelsen framhåller att de beslut som fattas gällande inbesparingar och nedskärningar inte görs på bekostnad av barnfamiljer och småbarnsmammor.

Förbundsstyrelsen ser det som positivt att småbarnsföräldrarnas återgång till arbetet är en del av debatten om sysselsättningsgraden och hur vi kan förlänga arbetskarriärerna i landet. Tills vidare gäller det här kvinnorna, eftersom männen använder endast 3 procent av föräldraledigheterna och vårdledigheterna.

- Istället för att ifrågasätta eller planera nedskärningar i hemvårdsstödet eller den subjektiva rätten till dagvård behövs åtgärder för en flexiblare återgång till arbetet efter föräldraledighet eller en frånvaro med hemvårdsstöd, säger förbundsordförande Carola Sundqvist.

Ett argument som ofta förekommer är att det nuvarande hemvårdsstödet, som möjliggör att någondera av föräldrarna sköter sitt under 3-åriga barn hemma, leder till att småbarnsmammorna stannar hemma länge med sina barn istället för att återgå till arbetslivet. Men det är inte hemvårdsstödet i sig eller längden på hemvårdsstödet som är problemet. Föräldrarna sköter i medeltal barnen hemma tills de är 1,5 år gamla, dvs. betydligt kortare än de 3 år som hemvårdsstödet ger möjlighet till. 

- Vi behöver förbättra kvinnornas möjligheter att få fast anställning och vi måste minska på kvinnornas snuttjobb. Visstidsanställningar korrelerar med familjeledigheterna: kvinnorna håller kortare familjeledigheter om de har ett arbete att gå tillbaka till, säger Sundqvist.

Hemvårdsstödet behövs fortfarande som ett alternativ vid sidan av föräldraledigheten för föräldrar med små barn. Samtidigt är det viktigt att snarast utveckla hela systemet med familjeledigheter så att papporna i högre grad uppmuntras att ta ett större ansvar för vården av barnen.

- Om vi vill att småbarnsmammorna kommer snabbare tillbaka i arbetslivet – då kan vi göra det genom att minska på kvinnornas visstidsanställningar och underlätta möjligheten till fast anställning, avslutar Sundqvist.

För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist
044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen