Bilden av kvinnor i media är inte en andra klassens fråga

19.06.2010 kl. 11:50
Insändare i VBL 19.6.2010

Kvinnans ställning i massmedia är en av de strategiska tyngdpunkterna i deklarationen från FN:s kvinnokonferens i Peking. I många länder förmedlar massmedia en negativ och nedsättande kvinnobild som inte avspeglar kvinnors olika liv och bidrag till samhället. Peking-deklarationen lyfter fram de stereotypier som riktar sig mot kvinnor i media som en av de centrala utmaningarna för att nå ett jämställt samhälle.

I media är kvinnan sällan intressant som röst, utan hon visualiseras på ett könsstereotypiskt sätt. När kvinnor framställs i nyheterna betonas ofta deras utseende och ungdomlighet. Sexualiseringen av kvinnliga politiker i media är fortfarande ett problem i Finland.

Att framställa könen jämställt i media är ett utmanande tema. Peking-deklarationen betonar att de nationella regeringarna har en skyldighet att följa med medieinnehållet och på så sätt bidra till att ändra på kvinnoperspektivet i media. När jämställdhetsminister Stefan Wallin reagerar på artikelvinklingen och bildvalet i Iltalehti av Finlands nya statsminister är det definitivt inte att undvika frågor han har ansvar för.

Carola Sundqvist, förbundsordförande
Svenska Kvinnoförbundet

Share

Petra Qvist-Hämäläinen