Riksdagsvalsprogram

Trygghet, hållbar familjepolitik och jämställd vård och hälsa för alla. Det här är Svenska Kvinnoförbundets viktigaste frågor i riksdagsvalet i vår. Vårt valprogram handlar om hur vi vill förändra Finland så att du får större frihet, trygghet och fler möjligheter i livet.

Den jämställdhet som tidigare generationer av feminister har kämpat för i decennier är utmanad och hotad. Under nuvarande regeringsperiod har jämställdheten gått bakåt i Finland. Regeringen har inte fått till stånd en reform av familjeledigheterna, den ekonomiska politiken har drabbat kvinnor särskilt hårt och röster har höjts för att inskränka kvinnors rätt att själva bestämma över sin egen kropp. Det här vill vi få ett stopp på.

Vi lovar att jobba för trygghet för alla, en bättre och mer jämställd familjepolitik och jämlik vård och hälsa i alla livsskeden.
 

Mål för regeringsperioden
2019-2023

Det behövs nya krafttag i arbetet för kvinnors och flickors rättigheter! I Svenska Kvinnoförbundets mål för regeringsperioden 2019-2023 kan du läsa alla våra krav för nästa regering. Det dags att jämställdhet igen blir en del av den politiska agendan i Finland.

Svenska Kvinnoförbundet förespråkar en ny, flexibel föräldraledighet med förlängd pappaledighet enligt 6+6+6-modellen, satsningar på ungdomars psykiska hälsa och förnyad translagstiftning för att garantera transpersoners fulla mänskliga rättigheter i Finland.

Vi är beredda att genomföra de liberala reformer som Finland behöver för att skapa jämlikhet och jämställdhet!