Riksdagsvalet 2023

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla. Jämställdhet och jämlikhet är ett av det finländska välfärdssamhällets viktigaste värden och framgångsfaktorer. Feministiska perspektiv behövs i allt politiskt arbete. 

Svenska Kvinnoförbundet är en liberalfeministisk kvinnoorganisation i Finland. Målet med vår feministiska politik är ett jämställt och jämlikt samhälle där mänskliga rättigheter förverkligas för alla. Vi vill bygga ett samhälle fritt från våld där kön inte begränsar människors möjligheter och frihet att forma samhället och sitt liv. 

Det feministiska förändringsarbetet måste bedrivas genom lagstiftning för att garantera jämlika förutsättningar för alla, men också genom att förändra strukturer och attityder. Vi vill bli av med begränsande strukturer så att vi får ett samhälle som är rättvist och fritt från diskriminering, våld, rasism och sexism.   

En väl fungerande demokrati förutsätter att makten är jämnt fördelad i samhället. I valprogrammet sätter vi upp mål och åtgärder för att uppnå ett mer jämställt och jämlikt Finland! 

Det här arbetet gör vi bäst tillsammans!

 

Du hittar våra kandidater enligt valkrets här!

Våra teman