Mål för regeringsperioden
2019-2023

Det behövs nya krafttag i arbetet för kvinnors och flickors rättigheter! I Svenska Kvinnoförbundets mål för regeringsperioden 2019-2023 kan du läsa alla våra krav för nästa regering. Det dags att jämställdhet igen blir en del av den politiska agendan i Finland.

Svenska Kvinnoförbundet förespråkar en ny, flexibel föräldraledighet med förlängd pappaledighet enligt 6+6+6-modellen, satsningar på ungdomars psykiska hälsa och förnyad translagstiftning för att garantera transpersoners fulla mänskliga rättigheter i Finland.

Vi är beredda att genomföra de liberala reformer som Finland behöver för att skapa jämlikhet och jämställdhet!

 


 

Vår politik

Situationen gällande förlossningssjukhusen är ohållbar

Svenska Kvinnoförbundet anser att situationen gällande förlossningssjukhusen inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) är ohållbar.

Unken kvinnosyn dikterar regeringens jämställdhetspolitik

Det är oacceptabelt att Sannfinländarna ska få agera bromskloss i den feministiska politikens utveckling i Finland. Vakna, regeringen! Året är faktiskt 2017, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren: Många ljusglimtar i kommunalvalet

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren gläds över de många ljusglimtarna i kommunalvalet. SFP gjorde det bästa kommunalvalet på över 20 år.

Anna Luhtasela ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden

Efter några års paus är Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden igång igen med en ny styrelse som leds av Anna Luhtasela.

von Kraemer: Ta också med invandrarkvinnorna i planeringen i kommunerna

- Idag då vi globalt uppmärksammar internationella dagen mot rasism är det viktigt att komma ihåg hur vi kan och bör arbeta kring dessa frågor på det lokala planet. Då en kommun planerar och bygger upp sina strukturer för integration av asylsökande och invandrare, är det viktigt att låta både kvinnor och män med flykting- eller annan invandrarbakgrund ta del i processen, säger von Kraemer.

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Jämställdhet är en färskvara. Det räcker inte med att kommuner och landskap har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet eller att det i kommunen finns en jämställdhetsplan. Dessa utgör en grund för jämställdhetsarbetet, men det krävs också kontinuerligt arbete och uppföljning.

Kvinnoförbundet återvalde Anna Jungner-Nordgren till ordförande

- Finland ska vara en del av ett jämställt och starkt Norden som sätter exempel för övriga Europa och som är av yttersta vikt i motverkandet av de antifeministiska och rentav kvinnofientliga vindarna som sveper över världen, säger Jungner-Nordgren.

Nordiska Rådets president Britt Lundberg: Jämställdhet i Norden är inte avslutat arbete

- De nordiska länderna är alltid i topp när det gäller jämställdhet i internationella studier. Men det finns fortfarande utmaningar, så som könssegregering på arbetsmarknaden och våld i hemmet, sade Lundberg.

Ljungqvist: Utbildningen viktig för främjande av jämställdhet i kommunen

- Samhällsförändring är dock alltid en fråga om långa processer som tar tid. Ännu idag är till exempel elevernas studieval efter grundskolan i hög grad könsbundna. Här är både daghem och skola i en nyckelroll för att i god tid bryta de strukturer som styr flickor och pojkar till olika utbildnings- och yrkessektorer, säger Ljungqvist.

Kvinnoförbundet lanserar kommunalvalsprogram: Rösta med hjärtat

- Det är många med oss som vill vända samhällsutvecklingen i en mer positiv riktning. Här vill Svenska Kvinnoförbundet vara en framträdande kraft och föra fram kandidater som i det kommunala beslutsfattandet jobbar utgående från humana värderingar, säger Anna Jungner-Nordgren.