Svenska Kvinnoförbundet stärker sin stab

07.06.2018 kl. 11:14
Svenska Kvinnoförbundet förstärker sin organisation i och med anställningen av Sandra Ahtola som politiskt sakkunnig i jämställdhetsfrågor från och med medlet av juli.

Pressmeddelande 7.6.2018
Svenska Kvinnoförbundet

Svenska Kvinnoförbundet stärker sin stab

Svenska Kvinnoförbundet förstärker sin organisation i och med anställningen av Sandra Ahtola som politiskt sakkunnig i jämställdhetsfrågor från och med medlet av juli. Svenska Kvinnoförbundet fungerar som Svenska folkpartiets kvinnoorganisation och är verksam i hela Svenskfinland genom sina lokalavdelningar.

- Genom den nya anställningen kan Svenska Kvinnoförbundet ytterligare öka synligheten för feministiska frågor och förstärka könsperspektivet på samhällsdebatten. Jag är extra glad att förbundet kan göra denna satsning med tanke på de kommande valrörelserna, säger förbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

- Jämställdhet borde genomsyra det politiska beslutsfattande mer än det gör idag. Hela samhället suktar exempelvis efter förändringar i familjepolitiken, men regeringen har ändå valt att bromsa. Vi i SFP har lagt fram förslag på bättre familjepolitik och mer jämställdhet. Det gör vi gärna även framöver tillsammans med Svenska Kvinnoförbundet, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Svenska Kvinnoförbundet arbetar för ett jämställt samhälle fritt från alla former av diskriminering och våld. Förbundet vill se en jämn fördelning av familjeledigheterna, en jämställd arbetsmarknad och genustänk inom utbildningen och småbarnspedagogiken.

- Jämställdhet är inget som existerar per automatik – det har vi fått bevittna flertalet gånger under de senaste åren, både på hemmaplan och ute i världen. Rätten till självbestämmande över sin egen kropp är ingen självklarhet, kvinnor bär fortsättningsvis huvudansvaret för skötsel av hem och barn, och våldet mot kvinnor är en skamfläck för vårt land. Jämställdhet är en del av mänskliga rättigheter och det behövs aktörer som aktivt jobbar för att främja dessa. Jag ser fram emot att fortsätta jobba med jämställdhetspolitiska frågor, också ur ett bredare feministiskt perspektiv, säger Sandra Ahtola.

Ahtola är på slutrakan av sina magisterstudier i statskunskap vid Helsingfors universitet och har sedan januari 2017 arbetat som t.f. politisk sekreterare för Svenska Kvinnoförbundet. Ahtola är också invald för SFP i Raseborgs stadsfullmäktige. Ahtola kommer att vara placerad vid förbundets kansli i Helsingfors och inleder sitt arbete 15 juli 2018.

Svenska Kvinnoförbundet har sedan tidigare två anställda, en generalsekreterare och en politiskt sakkunnig.

För mera information:

Agneta Udd-Saarela, tel. 045 6579789
generalsekreterare

Sandra Ahtola, tel. 040 1859688
politiskt sakkunnig i jämställdhetsfrågor fr.o.m. 15.7.2018