Beslut

Förbättring av stöd till blivande och nyblivna föräldrar

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Smidigare arbetsmarknad

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Umgängesföräldrar ska räknas som barnfamiljer

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Att arbeta förebyggande för barn och ungdomars välbefinnande

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Skolhälsovården

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Höjning av inkomstgränserna för studerande

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Folkpension

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Ökat stöd för närståendevårdare

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Dagsjukhusverksamhet och dagverksamhet på servicecentraler

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Allmänt åtal även för lindrig misshandel

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007