Beslut

Inför ordet feminism i partiets kommunikation

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Digital hälsa och försiktighetsprincipen

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Integrera mera! – Ett nytt synsätt på jämlikhet i vårdapparaten

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Omhändertagna barns målsman

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Stoppa hatretoriken!

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Reformerna är en jämställdhetsfråga

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Mentalvården måste fylla tidens krav

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Subjektiv rätt till fortsatt högklassig och jämställd dagvård

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016