Sysselsättningsmöjligheterna skall vara lika för alla – avskaffa arbetsgivarens ansvar för förtidspensionerades pensionsbetalning (arbetsoförmögenhetspension)

13.03.2016 kl. 12:43
Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Det ekonomiska läget har fortgående försvårats i Finland under de senaste åren. Därmed har även sysselsättningen försämrats vilket hårt har drabbat speciellt över 52-åriga arbetssökande. En orsak är arbetsgivarens ansvar för de arbetsoförmögnas pensionsbetalning. Enligt statistiken blir man pensionerad pga arbetsoförmögenhet i genomsnitt som 52-åring, medan ca hälften av de arbetsoförmögenhetspensionerade är 55 år gamla. De pensioner arbetsgivaren blir tvungen att betala kan stiga till avsevärda summor (tom 100.000 euro). Det är således förståeligt att arbetsgivaren lätt väljer bort att sysselsätta äldre.

För att befrämja mera jämlik sysselsättning av personer i olika åldrar önskar vi att SKvF skall arbeta för att

  • kostnaderna för arbetsoförmögenhet inte belastar arbetsgivarens ekonomi
  • alla arbetstagare behandlas så jämlikt som möjligt i sysselsättningssituationen

Svenska Kvinnoförbundet i Ekenäsnejden r.f.

Ann-Christine Forsell                     
Ordförande          

Sirkkaliisa Cavonius                
Vice ordförande

 

Årsmötets svar:

Årsmötet uppmanar motionärerna att skicka motionen till SFP:s partidag eftersom den saknar jämställdhetsperspektiv.