ECB-material för sedeltryck?

29.04.2015 kl. 13:53
Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Årsmötet beslöt att motionen inte föranleder några åtgärder eftersom den saknar jämställdhetsperspektiv och inte är i enlighet med Kvinnoförbundets verksamhet.