Elisabeth Rehn-pris

29.04.2015 kl. 13:46
Motion 12 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Årsmötet tycker det är en utmärkt idé och beslöt:

  • att Svenska Kvinnoförbundet utreder möjligheterna att inrätta ett Elisabeth Rehn-pris för kvinnors och mäns humanitära och gränsöverskridande politiska arbete.