Jungner-Nordgren: Jämställdhetsbudgetering är ett måste för nästa regering

04.09.2018 kl. 15:46
- Nästa regeringsprogram måste genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv och könskonsekvensanalys bör alltid göras i tid före besluten fattas. Jämställdhetsbudgetering är ett självklart verktyg i den här processen, säger Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 4.9.2018

Jungner-Nordgren: Jämställdhetsbudgetering är ett måste för nästa regering

Idag presenterades den utredning som statsrådet har låtit göra om jämställdhetsbudgetering. Utredningen visar att regeringen Sipiläs politik har slagit hårt mot kvinnorna. Regeringens ändringar i beskattningen och sociala förmåner har gagnat männen.

- Den här utredningen bevisar att vi behöver en mer målmedveten jämställdhetsbudgetering i Finland. Att politiska beslut bidrar till ekonomisk ojämlikhet mellan könen är totalt oacceptabelt, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Regeringens politik har haft direkta negativa konsekvenser för en halv miljon finländare som i medeltal har förlorat över 50 euro per år. Av dessa är 55 procent kvinnor. Kvinnornas disponibla inkomster minskade även mer än männens.

- Nästa regeringsprogram måste genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv och könskonsekvensanalys bör alltid göras i tid före besluten fattas. Jämställdhetsbudgetering är ett självklart verktyg i den här processen, säger Jungner-Nordgren.

Jämställdhetsbudgetering är ett medel för att fördela resurser på ett sätt som främjar jämställdhet. Svenska Kvinnoförbundet kräver att jämställdhetsbudgetering integreras i allt beslutsfattande på såväl statlig som kommunal nivå samt i de eventuella kommande landskapen.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44