Resurserna otillräckliga för att stoppa våldet mot kvinnor

13.09.2018 kl. 10:10
Lägesrapporten om regeringens jämställdhetsprogram visar tyvärr att arbetet för att förebygga våld mot kvinnor och hjälpa offren fortfarande är underresurserat och åtgärderna har varit långt ifrån tillräckliga, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 13.9.2018
Svenska Kvinnoförbundet

Jungner-Nordgren: Resurserna otillräckliga för att stoppa våldet mot kvinnor

I sitt jämställdhetsprogram förbinder sig regeringen att minska på våldet mot kvinnor och våld i när- och parrelationer. Lägesrapporten om regeringens jämställdhetsprogram granskar hur arbetet med att förverkliga åtgärderna i programmet framskrider.

- Lägesrapporten visar tyvärr att arbetet för att förebygga våld och hjälpa offren fortfarande är underresurserat och åtgärderna har varit långt ifrån tillräckliga, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Enligt rapporten har antalet skyddshemsplatser i Finland ökat med 25 så att det i augusti 2017 fanns 143 platser. 

- Det här är ändå väldigt långt ifrån de cirka 550 platser som borde finnas enligt internationella rekommendationer. Det är ett stort misslyckande att Finland inte kan skydda kvinnor från det våld som de utsätts för, konstaterar Jungner-Nordgren.

Ifjol sökte sig ett rekordstort antal, 12 000 personer, till skyddshemmen för att få hjälp. Institutet för hälsa och välfärd har rapporterat att 1700 personer, däribland en stor del barn, hänvisades vidare från skyddshemmen på grund av utrymmesbrist.

- Det här är 1700 personer för mycket. Det är en skamfläck för Finland att vi inte har lyckats försvara kvinnors trygghet och erbjuda offer för våld den hjälp och det stöd de ska ha rätt till, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren påminner regeringen om de skyldigheter som Finland har, bland annat genom Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den så kallade Istanbulkonventionen), att förebygga våld mot kvinnor.

För mer information:
Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44