Jungner-Nordgren: Utrikesministerns nonchalans är skamlös

21.09.2018 kl. 15:07
Svenska Kvinnoförbundet kommer aldrig att acceptera att aborträtten begränsas. Vi försvarar i alla lägen flickors och kvinnors rätt att själva bestämma över sin egen kropp och sin framtid.

Pressmeddelande 21.9.2018         

Jungner-Nordgren: Utrikesministerns nonchalans är skamlös

Antiabortrörelsen är på frammarsch i hela världen. Röster för att inskränka aborträtten har höjts även i de nordiska länderna.

I dag röstade riksdagen i Finland om förtroende för utrikesminister Timo Soini på grund av hans antiabortengagemang. Efter omröstningen i riksdagen står det klart att utrikesministern har fått fortsatt förtroende av riksdagen.

- Det är bedrövligt hur en privilegierad, vit, västerländsk, medelålders man sätter sig ovanför alla utsatta flickor och kvinnor som förlorar sin hälsa eller sitt liv i illegala aborter världen över. Utrikesministerns nonchalans inför det lidande och alla onödiga dödsfall som osäkra aborter orsakar är skamlös, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

- Varje år dör 47 000 kvinnor på grund av osäkra aborter. Det motsvarar i genomsnitt 5 kvinnor i timmen. Mot den bakgrunden är det oacceptabelt att Finlands utrikesminister inte behöver ta konsekvensen för sitt agerande i abortfrågan, säger Jungner-Nordgren.

I sin utvecklingspolitik fokuserar Finland uttryckligen på flickors och kvinnors rättigheter, särskilt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.  

- Finlands rykte som ett land som försvarar flickors och kvinnors rättigheter lider av en utrikesminister som ifrågasätter kvinnors fria val och rätt till sina kroppar. Det här är även illa med tanke på Finlands kommande EU-ordförandeskap, säger Jungner-Nordgren.

En av kvinnoförbundens viktigaste uppgifter är kampen för jämställdhet och att försvara de framgångar som har gett oss mer frihet, så som rätten till abort. Svenska Kvinnoförbundet kommer aldrig att acceptera att aborträtten begränsas. Vi försvarar i alla lägen flickors och kvinnors rätt att själva bestämma över sin egen kropp och sin framtid.

För mer information:
Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44