Kujala: Den finländska sjukvården sviker kvinnorna

05.10.2018 kl. 15:05
- Än en gång drabbar en indragning i sjukvården explicit kvinnor. Först drog man in BB i Borgå och nu det här. Från sjukhusets håll påstår man att övriga gynekologiska tjänster kommer att bibehållas, men det är svårt att inte höra varningsklockorna ringa. Utvecklingen är illavarslande, säger Kujala.
Pressmeddelande 5.10.2018

Kujala: Den finländska sjukvården sviker kvinnorna

Idag kom beskedet om att gynekologiska operationer från och med nästa år inte längre ska utföras vid Borgå sjukhus. Hädanefter får kvinnor i behov av dylik vård istället ta sig till Hyvinge eller Helsingfors. Tiina Kujala, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, är bestört över beskedet.

- Än en gång drabbar en indragning i sjukvården explicit kvinnor. Först drog man in BB i Borgå och nu det här. Från sjukhusets håll påstår man att övriga gynekologiska tjänster kommer att bibehållas, men det är svårt att inte höra varningsklockorna ringa. Utvecklingen är illavarslande, säger Kujala.

Kujala ser flera orosmoment. Indragningen kan leda till brist på kapacitet och längre köer till ingrepp på de sjukhus som får ta den centraliserade verksamheten. Personalens erfarenhet och kunnande utnyttjas inte heller optimalt.

- Man kan också fråga sig hur tillgången till vård på svenska påverkas av beslutet, säger Kujala.

Indragningen av gynekologiska operationer vid Borgå sjukhus kan ses som ytterligare ett exempel på hur den finländska sjukvården inte förmår tillgodose kvinnors hälsa och behov i nödvändig utsträckning.

- Vi känner alla till problematiken med indragna BB:n och allt längre avstånd som lett till riskfyllda situationer där kvinnor tvingas föda hemma eller på vägen till sjukhuset. Jag tycker det är hög tid att vi på allvar ställer oss frågan huruvida Finland är ett tryggt land för kvinnor, säger Kujala.

- Svenska Kvinnoförbundet förespråkar en könskonsekvensbedömning i allt beslutsfattande och som vi tydligt kan se vore en sådan särskilt nödvändig i vården. I ett av världens mest jämställda och trygga länder måste utvecklingen se bättre ut än så här, avslutar Kujala.

För mer information:

Vice ordförande Tiina Kujala
040-576 2497
tiina@tiinakujala.fi