Nyheter

Förändra lagstiftningen kring transkönade personer

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015
29.04.2015 kl. 14:20

Fastställ en minimiålder för äktenskap

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015
29.04.2015 kl. 14:19

Liberalfeminism - Svenska Kvinnoförbundets ideologiska plattform

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015
29.04.2015 kl. 14:18

Svenska Kvinnoförbundets Vision 2020

Proposition 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Helsingfors 2015
29.04.2015 kl. 14:17

Stärkta förebyggande satsningar på barns och ungas välfärd

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015
29.04.2015 kl. 14:11