Nyheter

Ändring av straffpraxis gällande våld i nära relationer

Proposition till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014 och motion 40 till Svenska folkpartiets partidag 2014
21.05.2014 kl. 10:04

Proposition om jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013
17.03.2013 kl. 17:00

Jämlik äktenskapslag i Finland

Proposition till årsmötet 2012
21.03.2012 kl. 09:59

Utveckla vårdledigheten

Proposition 1 till årsmötet 2011
28.03.2011 kl. 22:53

Svenska Kvinnoförbundets familjepolitiska program

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2010
18.03.2010 kl. 20:35