Nyheter

Vänstern ska inte ha monopol på ordet feminism

För mig handlar feminism om friheten att bli betraktad och bedömd som den människa du är, inte utifrån vilket kön du har. Feminism är att stå upp upp för könsmångfald, för alla dem som identifierar sig som varken man eller kvinna. Feminism för mig är att stå upp för sexuella minoriteter, att arbeta för ett rättvist och jämlikt samhälle fritt från alla former av diskriminering, vare sig den grundar sig på kön, sexualitet, ålder, funktionshinder, etnicitet, språk, religion.
10.06.2017 kl. 14:05

Människohandels- offers rättigheter måste tryggas

Under 2015 och början av 2016 har sammanlagt 54 nigerianska människohandelsoffer sökt skydd i Finland. Av dem har 19 beviljats någon form av uppehållstillstånd, medan majoriteten – 35 kvinnor – har avvisats.
01.10.2016 kl. 14:00

Anna Jungner-Nordgren återvald till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 12.3.2016
12.03.2016 kl. 18:39

Jungner-Nordgren: Regeringspolitiken förbiser jämställdheten och mänskliga rättigheter

Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 11.3.2016
11.03.2016 kl. 16:17

Anna Jungner-Nordgren: inlägg i politiska debatten på SFP:s partidag

Inlägg i allmänpolitiska debatten, SFP:s partidag 6.6.2015
09.06.2015 kl. 11:15