Nyheter

Yrkeskläder för anställda inom småbarnspedagogiken

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte
29.03.2021 kl. 12:29

Behåll hemvårdsstödet

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021
29.03.2021 kl. 12:26

Tillräckliga resurser för att möta behovet av vård för psykisk ohälsa

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte
29.03.2021 kl. 12:22

Rätten att föda på svenska

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021
29.03.2021 kl. 12:10

Resolution från årsmötet 2021: Kommunens resurser ska komma alla invånare till nytta

Det är en självklarhet att vi alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, därför höjer vi våra röster. Svenska Kvinnoförbundets värderingar behövs. Coronakrisen har förstärkt samhällsproblemen och för många är situationen outhärdlig och de behöver vårt stöd.
29.03.2021 kl. 12:02