Contact information

Svenska Kvinnoförbundet's Secretariat is based in Helsinki, Finland.

Address:
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors
Finland

Telephone:
+358 45 657 9789

E-mail:
info@kvinnoforbundet.fi

Facebook: Svenska Kvinnoförbundet
Twitter: @kvinnoforbundet
Instagram: @svenskakvinnoforbundet