Bli medlem i Kvinnoförbundet

Vi jobbar för en feministisk politik i Finland. Det här arbetet gör vi bäst tillsammans. 

Ditt medlemskap gör att vi blir en starkare organisation och tillsammans för vi jämställdhetsdebatten i samhället framåt. Som medlem i Svenska Kvinnoförbundet stöder du vårt arbete för ett liberalt och jämställt samhälle. Du får vårt nyhetsbrev och blir inbjuden till seminarier och evenemang.

Du har också möjlighet att bli aktiv och engagera dig i någon av våra lokalavdelningar. Alla medlemmar hör till en lokalavdelning. Lokalavdelningen uppbär årligen en medlemsavgift av sina medlemmar, vilken varierar mellan 10-15 euro/år beroende på lokalavdelning.

Välkommen med!

Lokalavdelning
Skriv siffran 4 med bokstäver: