Bli medlem

Vi jobbar för en feministisk politik i Finland.

Som medlem i Svenska Kvinnoförbundet stöder du vårt arbete för ett liberalt och jämställt samhälle. Du får vårt nyhetsbrev och blir inbjuden till seminarier och evenemang.

Du har också möjlighet att engagera dig i någon av våra lokalavdelningar eller att kandidera i val. Alla medlemmar hör till en lokalavdelning. Medlemsavgiften är 10-15 euro per år beroende lokalavdelning.

Bli medlem idag!

Kön
Önskemål om lokalavdelning
Skriv siffran 2 med bokstäver: