Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet

Vi jobbar för en feministisk politik i Finland. Det här gör vi bäst tillsammans. 

Som medlem stöder du vårt arbete för ett liberalt och jämställt samhälle. Du får vårt nyhetsbrev och blir inbjuden till seminarier och evenemang.

Du har också möjlighet att engagera dig i någon av våra lokalavdelningar eller att kandidera i val. Alla medlemmar hör till en lokalavdelning. Medlemsavgiften varierar mellan 10-15 euro/år.

Välkommen med!

Önskemål om lokalavdelning
Skriv siffran 6 med bokstäver: