Svenska Kvinnoförbundet i Vörå 

Styrelsen 2021-2022


Ordförande
Leena Nikkari-Östman
tel: 050-351 1554
e-post: leena.ostman(a)netikka.fi

Sekreterare
Amanda Björklund

Medlemssekreterare
Sara Bertlin

Kassör
Julia Östman

Övriga styrelsemedlemmar
Ann-Britt Backull
Karita Ohlis
Annika Sippus