Svenska Kvinnoförbundet i Vörå 

Styrelsen 2020-2021


Ordförande
Leena Nikkari-Östman
tel: 050-351 1554
e-post: leena.ostman(a)netikka.fi

Kassör
Leena Nikkari-Östman

Övriga styrelsemedlemmar
Ann-Britt Backull
Karita Ohlis
Annika Sippus
Julia Östman