Aktuellt

Bild med texten My Voice My Choice - ääni aborttioikeudelle - en röst för aborträtten

My Voice My Choice - en röst för aborträtten

Mer än 20 miljoner kvinnor i Europa saknar tillgång till säkra aborter. Vi vet att abortförbud inte minskar antalet aborter - det gör dem farliga. Underteckna det europeiska medborgarinitiativet för att trygga aborträtten i Europa - tillsammans kan vi göra förändring!
Bild med texten

Nedskärningarna får inte försämra kvinnors och barns välmående!

Svenska Kvinnoförbundet påminner regeringen om att ekonomiska anpassningsåtgärder och nedskärningar inte är könsneutrala, de har alltid könskonsekvenser. 

Psykiskt våld måste kriminaliseras tydligt i lagstiftningen

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Ett amningsvänligt arbetsliv

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

EU-valet närmar sig och det är ett ödesval för EU:s framtid och för jämställdheten, demokratin, freden och klimatet.

Jämnare maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Jämställd fördelning av pensionsgrundande inkomst under familjeledighet

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024