Svenska Kvinnoförbundet i Karis-Pojo

Styrelsen 2019-2020

Ordförande
Fredrika Åkerö
Tel: 040-7329282
E-post: fredrika.akero(a)hotmail.com

Vice ordförande
Sara Neovius

Sekreterare
Anita Westerholm

Kassör
Anki Bender

Övriga styrelsemedlemmar
Marika Wickström
Anna Luhtasela

Svenska Kvinnoförbundet är ett samlande politiskt forum för dem som vill arbeta för ett jämställt Finland på svenska och genom ett genusperspektiv bredda den finländska samhällsdebatten. Förbundet är en organisation för kvinnor och även män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitiska agenda, engagerade medlemmar och organisation berikar den helhet som vi utgör tillsammans med Svenska folkpartiet.

Kom med i vår lokala verksamhet och arbeta för en jämställd värld- såväl lokalt som globalt.

Du når oss på info(a)kvinnoforbundet.fi.