Svenska Kvinnoförbundet i Karleby


Styrelsen 2021-2022


Ordförande
Catarina Silvander
e-post: catarina.silvander(a)gmail.com

Vice ordförande
Camilla Wikman    

Sekreterare
Margita Lukkarinen 

Kassör
Jennie Elfving   

Övriga styrelsemedlemmar

Nancy Bäck                                   
Maria Hartman                          
Brit Stenman                           
Sarah Tiainen