Svenska Kvinnoförbundet i Karleby


Styrelsen 2019-2020


Ordförande

Catarina Silvander
e-post: catarina.silvander(a)gmail.com
 

Övriga styrelsemedlemmar

Mia Holmbäck

Margita Lukkarinen

Camilla Wikman

Brit Stenman