Svenska Kvinnoförbundets mål för välfärdsområdena

6. Jämställdhet i räddningstjänsten

Våra mål

  • Räddningstjänsten måste kunna möta alla på ett likvärdigt sätt, oavsett faktorer som invånarnas kön, språk, kulturell bakgrund, ålder, funktionsvariationer eller sexualitet.
  • Räddningstjänstorganisationerna i välfärdsområdena gör satsningar på att bredda rekryteringen, skapa en mer inkluderande arbetsmiljö och arbeta medvetet för att erbjuda invånarna en jämlik service.
  • Vi vill se satsningar på att utveckla ett ledarskap som säkerställer en jämställd arbetsmiljö där sexuella trakasserier inte förekommer och som bryter könsdiskriminerande normer bland de anställda.
  • Välfärdsområdena skapar en jämställd räddningstjänst med tydlig mångfald, bland annat genom satsningar på utbildning och information.