Svenska Kvinnoförbundet i Ekenäsnejden


Styrelsen 2021-2022


Ordförande
Ann-Christine Forsell
tel: 050 566 2450
e-post: aforsell(a)surfnet.fi

Vice ordförande och kassör
Sirkkaliisa Cavonius

Sekreterare
Christina Landén

Övriga styrelsemedlemmar
Lea Adolfsson
Sylva Heerman
Maria Holmberg
Werner Orre