Svenska Kvinnoförbundet i Ekenäsnejden


Styrelsen 2018-2019


Ordförande
Ann-Christine Forsell
tel: 050 566 2450
e-post: aforsell(a)surfnet.fi

Vice ordförande och kassör
Sirkkaliisa Cavonius

Sekreterare
Margaretha Wolff

Övriga styrelsemedlemmar
Sylva Heerman
Maria Holmberg
Werner Orre