Svenska Kvinnoförbundet i Nykarleby 

Styrelsen 2016-2017

Ordförande
Anna Övergaard
anna.u.overgaard(a)gmail.com

Vice ordförande
Anna-Lisa Fors-Söderbacka 

Sekreterare
Monica Kengo 

Kassör
Elisabet Granlund 

Övriga medlemmar
Christina Simons
Margareta Storsved
Monica Wiklund