Svenska Kvinnoförbundet

Svenska Kvinnoförbundet är en liberalfeministisk kvinnoorganisation i Finland.

Målet med vår feministiska politik är ett jämställt och jämlikt samhälle där mänskliga rättigheter förverkligas för alla. Vi vill bygga ett samhälle fritt från våld där kön inte begränsar människors möjligheter och frihet att forma samhället och sitt liv. 

Feministiska perspektiv behövs i allt politiskt arbete. Det feministiska förändringsarbetet måste bedrivas genom lagstifning mot olika former av diskriminering, men också genom att förändra strukturer och attityder. Liberalfeminismen förändrar begränsande strukturer så att vi får ett samhälle som är rättvist och fritt från diskriminering, våld, rasism och sexism.   

En väl fungerande demokrati förutsätter att makten är jämnt fördelad i samhället. Vår vision är ett samhälle där kvinnor deltar på alla nivåer och inom alla områden av beslutsfattandet. 

Det här arbetet gör vi bäst tillsammans! Kom med!