Svenska Kvinnoförbundets mål för välfärdsområdena

3. En jämställd ålderdom

Våra mål

  • Alla seniorer ska ha rätt till en trygg och högklassig äldreomsorg och bättre möjligheter att påverka den egna situationen, såsom var och hur de vill bo. Alla ska ha möjlighet att bo hemma så länge de kan och vill, och därefter erbjudas ett tryggt boende tillsammans med sin eventuella livspartner.
  • En satsning på äldreomsorgen ger även en ökad jämställdhet, eftersom anställda, omsorgstagare och klienter inom äldreboenden och hemvården till största delen består av kvinnor.
  • Det är viktigt att följa upp närståendevårdarnas välmående och att erbjuda tillräckliga stödtjänster som krävs för vården. Intervallvård och närståendevårdarnas ledigheter måste tryggas också i pandemisituationer.
  • En övergripande strategi för mångfald inom äldreomsorgen tas fram.
  • Verksamhetsmodellerna inom äldreomsorgen tar i beaktande klienternas kön och regnbågsseniorer.