Svenska Kvinnoförbundets vision 2030

 

 

Svenska Kvinnoförbundet är det liberalfeministiska alternativet. Vi är en stark och modig svenskspråkig röst för feminism och liberalism i Finland.
 

Vi tror på ett feministiskt och inkluderande Finland. Ett Finland som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Vi ser feminismen som en förutsättning för att vi ska uppnå de globala hållbarhetsmålen. Vi tror på ett samhälle som i alla lägen står upp för flickors, kvinnors och minoriteters mänskliga rättigheter, friheter och möjligheter att förverkliga sig själva.
 

Vi vill se en värld där alla, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck åtnjuter lika demokratiska rättigheter och makt att påverka samhället och sitt liv, där alla former av könsrelaterat våld, utnyttjande och diskriminering har eliminerats och kvinnor har befriats från alla former av förtryck. Vi ser framför oss en värld där kvinnors röster, erfarenheter och bidrag till samhället hörs och värdesätts på livets alla områden – i politiken, i ledarskap, i vården och på arbetsmarknaden, varje dag. En feministisk framtid är en ljus framtid.

 

Antagen av Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 5.9.2020 i Närpes