Kontakta oss

Har du frågor som rör medlemskap, vår verksamhet eller politik? Hör av dig till oss på kansliet: info@kvinnoforbundet.fi
 

Kansliet i Helsingfors

Besöksadress:
Georgsgatan 27, vån. 4,5
00100 Helsingfors

Postadress:
Svenska Kvinnoförbundet
PB 430, 00101 Helsingfors

Telefon 045-657 9578

Kansliet i Vasa

Svenska Kvinnoförbundet
Rådhusgatan 23
65100 Vasa

Telefon 045-657 9789