Svenska Kvinnoförbundet i Borgåbygden 

Styrelsen 2021


Ordförande
Emilia Mattsson 
emilia.mattsson(a)elisanet.fi

Vice ordförande
Annette Forsblom

Sekreterare
Britt Nyfors

Medlemsansvarig
Malin Lönnroth

Kassör
Heidi Antti-Lindholm

Medlemmar

Anne Sjöström
Desiré Nymark
Katinka von Kraemer
Nina Samlihan