Svenska Kvinnoförbundet i Borgåbygden 

Styrelsen 2016-2017


Ordförande
Anne Sjöström
tel: 040-728 8226
e-post: anne.sjostrom(a)hotmail.com

Vice ordförande
Annette Forsblom

Sekreterare
Nina Samlihan
tel: 050-490 3773
e-post: nina.samlihan(a)hotmail.com

Medlemssekreterare
Stina Lähde

Kassör
Heidi Antti-Lindholm

Övriga styrelsemedlemmar
Katinka von Kraemer
Elin Blomqvist
Catharina von Schoultz
Laura Karén