Svenska Kvinnoförbundet i Hangö 


Styrelsen 2019-2020


Ordförande
Raija Strandberg-Lindstedt
e-post: raija(a)helkamabica.fi

Sekreterare
Helena Lesch-Saarinen

Övriga styrelsemedlemmar
Britta Idman
Gunilla Fagerlund