Svenska Kvinnoförbundet i Sibbo r.f.


Styrelsen 2019-2020


Ordförande 
Siv Olenius-Jansson
siv.oleniusjansson(a)gmail.com

Vice ordförande
Solveig Kaiser
kaiser(a)kolumbus.fi

Sekreterare
Ulrika Holmsten

Kassör
Benita Lipponen
benita.lipponen(a)gmail.com

Övriga styrelsemedlemmar

Elvira Kaiser
Anna-Karin Nygren
Karola Okeke
Regina Karell
Micaela Röman
Kristina Grönroos