Styrelsen

Anita Westerholm

Kontaktuppgifter (sve)

Förbundsordförande

044-055 7565

anita.westerholm@helsinki.fi

Ramieza Mahdi

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

045-669 3811

ramkaxaaji@gmail.com

Sari Somppi

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

044-557 5246

sari.somppi@gmail.com

Pia Sundell

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

040-501 9105

pia.sundell@bvif.fi

Förbundsstyrelsen, valda för perioden 2020-2022    

Sirkkaliisa Cavonius, Ekenäs
Ersättare: Ann-Christine Forsell, Ekenäs             

Katinka von Kraemer, Borgå 
Ersättare: Siv Olenius-Jansson, Sibbo                      

Marianna Välke-Özturk, Åbo
Ersättare: Camilla Sandell, Åbo            

Aya Lundsten, Pargas
Ersättare: Regina Koskinen, Pargas               

Lovisa Östman, Korsnäs
Ersättare: Heidi Svartsjö, Vasa

Catarina Silvander, Karleby
Ersättare: Carola Sundqvist, Jakobstad           

Valda för perioden 2021-2023

Mona Rautelin, Sörnäs
Ersättare: Tove Ørsted, Sörnäs

Cecilia Ehrnrooth, Helsingfors
Ersättare: Marina Nygård, Helsingfors

Solveig Halonen, Vanda
Ersättare: Anne Ahlefelt, Esbo

Viviann Westermark, Ingå
Ersättare: Pia Furu, Kyrkslätt

Monica Asplund, Korsholm
Ersättare: Leena Nikkari-Östman, Vörå

Ann-Sofie Smeds-Nylund, Närpes
Ersättare: Carola Bengs-Lattunen, Malax