Svenska Kvinnoförbundet i Åbo 

Styrelsen 2018-2019

Ordförande
Nina Lindholm
e-post: ninahelenalindholm(at)gmail.com

Vice ordförande
Camilla Sandell

Sekreterare
Marianna Välke-Ötzurk

Medlemsansvarig
Gunveig Jörkell
e-post: gunveig.jorkell(at)gmail.com

Kassör
Birgitta Hasselblatt

Styrelsemedlemmar
Barbro Sipilä
Pia Grönholm
Lisa Molander
Disa Malmberg
Christine Engblom
 

Svenska Kvinnoförbundet är ett samlande politiskt forum för dem som vill arbeta för ett jämställt Finland på svenska och genom ett genusperspektiv bredda den finländska samhällsdebatten. Förbundet är en organisation för kvinnor och även män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitiska agenda, engagerade medlemmar och organisation berikar den helhet som vi utgör tillsammans med Svenska folkpartiet.

Kom med i vår lokala verksamhet och arbeta för en jämställd värld- såväl lokalt som globalt.

Du når oss på info(a)kvinnoforbundet.fi.