Svenska Kvinnoförbundet i Åbo 

Styrelsen 2024

Ordförande
Anna-Karin Tötterman
e-post: annakarin.totterman@gmail.com

Vice ordförande
Christine Engblom

Sekreterare
Liisa Suopanki

Medlemsansvarig
Sallianna Öztürk

Kassör
Linda Johans

Styrelsemedlemmar
Amanda Alexandersson

Svenska Kvinnoförbundet är ett samlande politiskt forum för dem som vill arbeta för ett jämställt Finland på svenska och genom ett genusperspektiv bredda den finländska samhällsdebatten. Förbundet är en organisation för kvinnor och även män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitiska agenda, engagerade medlemmar och organisation berikar den helhet som vi utgör tillsammans med Svenska folkpartiet.

Kom med i vår lokala verksamhet och arbeta för en jämställd värld- såväl lokalt som globalt.

Du når oss på info(a)kvinnoforbundet.fi.